ἐκ-σπογγίζω

[779] ἐκ-σπογγίζω, mit dem Schwamm abwischen, ἰὸν ἐκ τῆς χειρός Eubul. bei Poll. 9, 91; Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 779.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: