ἔκ-σπονδος

[779] ἔκ-σπονδος, vom Frieden oder Bündniß ausgeschlossen; Thuc. 3, 68; Xen. Hell. 5, 1, 32 u. Sp.; τῶν συνϑηκῶν Pol. 22, 13, 5. Gegen einen Vertrag handelnd, gegen den Vertrag, εἴ τι πεπόνϑασιν ἔκσπονδον Dion. Hal. 2, 72.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 779.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: