ἐκ-τίνω

[781] ἐκ-τίνω (s. τίνω), abbezahlen, bes. die Strafe erlegen, zu der man verurtheilt worden ist, ζημίαν Her. 6, 92; δίκην (in dieser Vrbdg eine Geldstrafe, vgl. πάσχειν) Thuc. 5, 49; Is. 10, 15; τῷ δημοσίῳ, an die Staatskasse, Lys. 20, 12; ἐκτέτισται τὰ χρήματά τινι Dem. 24, 187, wie χρέα 27, 49; τὰ ὀφειλόμενα Plat. Crat. 400 c; τὴν τετραπλασίαν Plat. Legg. IX, 878 c; Sp.; ἑκατὸν δραχμὰς εἰς τὸ δημόσιον Plut. Sol. 24; übh. bezahlen, vergelten, Ἄργει τροφάς Aesch. Spt. 530; ἀντίποινα Eur. Herc. Fur. 755; χάριν Or. 453; εὐεργεσίην Her. 3, 47; χάριν Plat. Rep. I, 338 b; τὰ τροφεῖα VII, 520 b; τὴν βλάβην, den Schaden ersetzen, Legg. XI, 936 e. – Im med., büßen lassen, strafen, ὕβριν ἐκτίσαιτο Soph. Ai. 297; ϑάνατον Eur. Herc. Fur. 547.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 781.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: