ἔκ-τισις

[781] ἔκ-τισις, , das Bezahlen, Büßen; βλάβης, ζημίας, χρημάτων, Plat. Legg. IX, 862 d 855 ac; διπλασία, des Doppelten, Din. 2, 17; τῶν κλεμμάτων Dem. 24, 113; ἔκτισιν ποιεῖσϑαι, = ἐκτίνειν, Dem. 24, 189.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 781.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: