ἐκ-τεχνάομαι

[781] ἐκ-τεχνάομαι, med., auskünsteln, sinnreich erfinden, Thuc. 6, 46.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 781.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: