ἐκ-τήκω

[781] ἐκ-τήκω (vgl. τήκω), 1) herausschmelzen; τὰ γράμματα τῆς ἐμῆς δίκης, durch ein Brennglas, Ar. Nubb. 772; ὄμματα πυρί Eur. Cycl. 459; τὶ τῷ σώματι, herausschwitzen lassen, Plut. Lyc. 5. – Pass., herausschwitzen, herausbringen; αἱμα Hippocr.; μήποτ' ἐκτακείη, möge es nie entschwinden, Aesch. Prom. 533; λῆστις ἐκτήκει μνημοσύνην πραπίδων Criti. Ath. X, 432 (V. 12). – 2) zerschmelzen, erweichen; Theophr.; übertr., δακρύοις ὀφϑαλμόν, ὄμμα, χρόα, abquälen, erschöpfen, Eur. Or. 134. 529 Hel. 1419; ϑυμόν Plat. Rep. III, 411 b; λιμῷ καὶ λύπῃ ἑαυτόν Ael. H. A. 10, 41; τινὰ εἰς δάκρυα, bis zu Thränen erweichen, Plut. Brut. 23; das perf. in pass. od. intr. Bdtg, ἐκτέτηκα καρδίαν ϑρήνοισι μητρός Eur. Hec. 433; τὰς ὁράσεις ἐκτετηκυῖα ὑπὸ τῶν δακρύων, die sich die Augen ausgeweint, D. Hal. 8, 45; a. Sp.; ἐκτακείς, abgehärmt, Luc.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 781.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: