ἐκ-τραγ-ῳδέω

[782] ἐκ-τραγ-ῳδέω, durch tragisch pomphafte, hochtrabende Erzählung od. Vorstellung vergrößern, übertreiben, bes. um Furcht od. Mitleid zu erregen, Pol. 8, 56, 8 u. öfter; περί τινος, Ath. IX, 403 e; Luc. vrbdt es mit πρὸς πολλοὺς ἐρεῖν, wie in einer Tragödie bekannt machen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 782.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: