ἔκ-τοτε

[782] ἔκ-τοτε, von damals, seitdem, Sp., wie Ath. IV, 148 c; vgl. Lob. zu Phryn. p. 46.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 782.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: