ἐλαφη-βολιών

[792] ἐλαφη-βολιών, ῶνος, ὁ, der neunte Monat im attischen Jahre (die zweite Hälfte des März u. die erste des April), in welchem das Fest der ἐλαφηβόλια gefeiert wurde, Thuc. 4, 118 u. A.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 792.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: