ἐλαφη-βόλος

[792] ἐλαφη-βόλος, Hirsche schießend, jagend; Artemis, H. h. Dian. 2; Soph. Trach. 214 u. a. D.; ἀνήρ Il. 18, 318; VLL. κυνηγός, der Jäger. Bei Nonn. D. 16, 140 auch ἐλαφηβόλα ϑύρσα Λυαίου.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 792.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: