ἐλ-λιμένισις

[801] ἐλ-λιμένισις, , das Einlaufen in den Hafen, Schol. Soph. O. R. 197.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 801.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: