ἐλ-λιμένιος

[801] ἐλ-λιμένιος, im Hafen; πύργος Strab. 1, 3, 20. – Gew. τὸ ἐλλιμένιον, der Hafenzoll, Eupol. Poll. 9, 30; Arist. Oec. 2, 22; Pol. 31, 7, 12; vgl. Boeckh's Staatshh. I S. 343.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 801.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: