ἐλ-λιμενικός

[801] ἐλ-λιμενικός, ή, όν, den Hafen betreffend; τὸ ἐλλ., sc. τέλος, der Hafenzoll, Plat. Rep. IV, 425 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 801.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: