ἑβδεμήκοντα

[699] ἑβδεμήκοντα, dor. = ἑβδομήκοντα, Inscr. Tab. Heracl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 699.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: