ἑβδομηκοντα-ετής

[699] ἑβδομηκοντα-ετής, ές, siebzig Jahre alt, Clem. Al.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 699.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: