ἑβδομηκοντα-ετηρίς

[699] ἑβδομηκοντα-ετηρίς, ίδος, ἡ, Zeit von siebzig Jahren, Euseb.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 699.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: