ἑβδομηκοντά-βιβλος

[699] ἑβδομηκοντά-βιβλος, ein Werk aus siebzig Büchern, Phot. bibl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 699.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: