ἑβδομήκοντα

[699] ἑβδομήκοντα, οἱ, αἱ, τά, indecl., siebzig; überall.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 699.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: