ἑκασταχοῖ

[751] ἑκασταχοῖ, überallhin; πέμπειν Plut. Mar. 20, nach richtiger Verbesserung für ἑκασταχοῠ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 751.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: