ἑκασταχόσε

[751] ἑκασταχόσε, dasselbe; διαπέμπω Thuc. 4, 55. 8, 5; Plat. Cratia. 116 a; Xen. An. 3, 5, 17.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 751.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: