ἑκατοντά-πλεθρος

[752] ἑκατοντά-πλεθρος, von hundert Plethren, Iulian. ep. 24.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 752.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: