ἑκατοντα-πλασίων

[752] ἑκατοντα-πλασίων, ον, hundertfach, hundertmal soviel, τινός Xen. Oec. 2, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 752.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: