ἑκατοντά-χοος

[752] [752] ἑκατοντά-χοος, zsgzgn -χους, eigtl. von hundert Maaß; hundertfältige Frucht tragend, Theophr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 752-753.
Lizenz:
Faksimiles:
752 | 753
Kategorien: