ἑκατοντά-χρους

[753] ἑκατοντά-χρους, λίϑος, hundertfarbig, Eust. Ism. 1 p. 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 753.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: