ἑκατον-ταλαντία

[752] ἑκατον-ταλαντία, , Summe von hundert Talenten, Poll. 9, 52.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 752.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: