ἑκατόν

[752] ἑκατόν, οἱ, αἱ, τά, indecl., hundert, Hom. u. Folgende.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 752.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: