ἑκ-και-δεκά-δωρος

[761] ἑκ-και-δεκά-δωρος, von sechszehn Handbreiten, Il. 4, 109.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 761.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: