ἑκ-και-δεκα-δάκτυλος

[761] ἑκ-και-δεκα-δάκτυλος, sechszehn Finger breit, Zolle lang, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 761.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: