ἑκ-και-δεκα-σύλλαβον

[761] ἑκ-και-δεκα-σύλλαβον μέτρον, von sechszehn Sylben, Hephaest. p. 60.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 761.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: