ἑκ-και-δεκα-τάλαντος

[761] ἑκ-και-δεκα-τάλαντος, von sechszehn Talenten, γύναιον Men. bei Gell. 2, 23.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 761.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: