ἔγ-γονος

[701] ἔγ-γονος, , der Enkel, bes. in sp. Prosa üblich, wie Dion. Hal. 6, 37 u. Inscr., wo es zuweilen auch »Urenkel« bedeutet; ἡ ἔγγονος, die Enkelinn, Plut. Pericl. 3. – Uebh. = Nachkomme, Dem. 19, 48; Inscr.; abstammend von, πυρὸς ἔγγονε Ἔρως Alph. 3 (Plan. 212). So bes. τὰ ἔγγονα, auch von Thieren, Arist. Pol. 7, 16; Ael. V. H. 1, 6; Plut. Vgl. ἔκγονος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 701.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: