ἐγ-γραμματεύω

[701] ἐγ-γραμματεύω, schriftlich aufzeichnen, Inscr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 701.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: