ἐγ-γράμματος

[701] ἐγ-γράμματος, schriftlich aufzuzeichnen, durch die Schrift darzustellen, Sp., z. B. φωνή; übh. schriftlich, im Ggstz des Mündlichen, λόγος φωνὴ ἐγγρ. Plat. Def. 414 d. Bei Ath. X, 454 d ist ἐγγράμματος ῥῆσις Beschreibung der Schriftzeichen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 701.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: