ἔγ-γραπτος

[701] ἔγ-γραπτος, eingeschrieben, schriftlich aufgezeichnet; εἰρήνη Pol. 3, 24, 6 u. öfter; τιμαί 27, 15, im Ggstz der ἀναϑηματικαί; ähnl. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 701.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: