ἔκ-ποθεν

[775] ἔκ-ποθεν, irgend woher, τινός, Ap. Rh. 3, 262 u. öfter, wie a. sp. D.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 775.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: