ἔλ-λαμψις

[800] ἔλ-λαμψις, , das Darein-, Daraufscheinen; ἡλίου Plut. fac. orb. lun. 16.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 800.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: