ἔλ-λειμμα

[800] ἔλ-λειμμα, τό, das Ausgelassene, der Mangel, Fehler; τὰ καϑ' ὑμᾶς ἐλλείμματα, wo ihr nicht eure Schuldigkeit gethan habt, Dem. 2, 27; ein Rückstand bei einer Abgabe, 22, 44; Arist. Rhet. 1, 3; τὰ περὶ τὴν διάλεκτον ἐλλείμματα D. Hal. de vi Dem. 20.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 800.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: