ὑγιηρός

[1170] ὑγιηρός, gesund, d. i. – 1) der Gesundheit zuträglich, förderlich, heilsam, Pind. πλαγᾶν ἄκος ὑγιηρόν, N. 3, 17. – 2) bei voller Gesundheit, sich wohl befindend, kräftig, ὑγιηρότατοι, Her. 4, 187; B. A. 115.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1170.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: