ὑγιηρής

[1170] ὑγιηρής, ές, = Folgdm, wohl nur im superl. ὑγιηρέστατος, Her. 2, 77.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1170.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: