ὑγρο-βατικός

[1171] ὑγρο-βατικός, ή, όν, im Nassen, im Wasser gehend, lebend, ζῶα, Plat. bei Ath. III, 99 b, s. ὑδροτροφικός.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1171.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: