ὑγρο-βαφής

[1171] ὑγρο-βαφής, ές, ins Nasse getaucht, vom Wasser benetzt, Nonn. D. 8, 142.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1171.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: