ὑγρό-βιος

[1171] ὑγρό-βιος, im Nassen, im Wasser od. vom Wasser lebend, wie der Fischer, Nonn. 13, 5.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1171.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: