ὑγρο-θηρική

[1171] ὑγρο-θηρική, , sc. τέχνη, das Jagen im Wasser, d. i. das Fischen, Sp., Poll. 1, 97.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1171.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: