ὑγρό-γονος

[1171] ὑγρό-γονος, im Nassen, im Wasser erzeugt, Nonn. D. 14, 145.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1171.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: