ὑδατο-στεφής

[1172] ὑδατο-στεφής, ές, mit Wasser umkränzt, umgeben, Archestrat. bei Ath. VII, 302 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1172.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: