ὑδατο-τρεφής

[1172] ὑδατο-τρεφής, ές, vom, im Wasser genährt, im, am Wasser wachsend, αἴγειροι, Od. 17, 208.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1172.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: