ὑδρο-κηλικός

[1174] ὑδρο-κηλικός, ή, όν, mit einem Wasserhodenbruch behaftet, Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1174.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: