ὑδρο-κιρνάω

[1174] ὑδρο-κιρνάω, mit Wasser mischen, Tzetz.; s. Lob. Phryn. 630.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1174.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: