ὑδρο-λόγιον

[1174] ὑδρο-λόγιον, τό, Wasseruhr, nach ὡρολόγιον gebildet, Cleomed. 2, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1174.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: