ὑπερ-έκ-πτωσις

[1194] ὑπερ-έκ-πτωσις, , Uebertreibung; καὶ περισσότης Nicom. arithm. 1, 14; Longin.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1194.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: